I my do vody

Projekt "I My do vody", který trval celé dva roky a byl financován z evropského grantu České národní agentury programu Mládež v akci, skončil v tomto roce. Za dobu jeho trvání se účastníci vydali 4x na jachtu a pravidelně jednou za 14 dní probíhalo potápění v bazénu. Všem se aktivita moc líbila. Děkujeme mnohokrát Mgr. Janu Spilkovi za odborné vedení celého projektu.

Termín po celý rok
Místo konání Incheba Arena, vodní nádrž Slapy

Potápění a jachtění

V současné době sdružení organizuje projekt „I my do vody“, který jsme převzali od neformální občanské skupiny My v akci. Stěžejní vizí projektu je boření bariér, se kterými se setkávají osoby s tělesním a kombinovaným postižením při vykonávání sportovních aktivit jako potápění, jachtění a vodáctví. Projekt vznikl iniciativou samotných mladých lidí s hendikepem, kteří projevili touhu se takovýchto aktivit zúčastnit.

Potápění je organizováno zpravidla jednou za čtrnáct dní, pokud se naskytne možnost, tak častěji. Koná se v bazénu na Pražském výstavišti, kde si lidé s postižením za asistence instruktora potápění a asistentů zkouší dýchat pod vodní hladinou z potápěckých přístrojů. Možnosti a schopnosti každého jedince jsou individuální, dle závažnosti postižení. Někdo se zvládá pohybovat pod vodou sám jen s dohledem, někdo potřebuje neustálou asistenci a vedení. Všichni si ale potápění velmi užívají. S projektem je spojeno i teoretické seznámení jak s přístroji pro potápění, tak s teorii potápění a podmořského života v evropě a ve světě.

Jachtění se odehrává zejména při plánovaných víkendových výjezdech z Prahy na přehradu Slapy. Na zapůjčené jachtě pak lidé s postižením dle vlastních možností zkouší pod vedením kapitána všechny aktivity, které jsou s pobytem na palubě spojeny. Vedle přípravy plachet, kormidlování, hlídání hloubky, vzdálenosti břehů a síly větru si klienti zkouší i vaření ve ztížených podmínkách a nocování v kajutě. Stejně jako u potápění předchází výjezdu školení a přednášky týkající se obsluhy plachetnice, změn počasí, plavebním právu a dopravě.

Kroužek potápění 2012

Dovolujeme si nabídnout Vám kroužek potápění, kde budou účastníci seznámeni s teorii podvodního potápění a vyzkouší si i ponory v bazénu pod vedením zkušeného instruktora. Teoretická část bude probíhat v prostorách Jedličkova ústavu, kde přednášející vysvětlí a předvede vše, co je třeba znát, výklad bude proložen příběhy z pod mořské hladiny a promítáním poutavých záznamů z potápění v moři. Praktická část se bude konat v bazéně na pražském Výstavišti pod vedením instruktora potápění, zkušeného potápěče a asistentů. Cílem kroužku je přiblížit i lidem s hendikepem tento nevšední koníček a umožnit jim prožít pocit z dýchání pod vodou, plavání s ploutvemi apod. Aktivita je velmi dobře zajištěna a je tedy zcela bezpečná, s jedním účastníkem kurzu plave jeden instruktor. Všechny aktivity probíhají v hloubce do 1,1 m, kde se dá bez problémů dosáhnout na dno.

Fotky

Zpět