Poslání

Naším posláním je umožnit lidem se zdravotním postižením naplno prožívat volný čas takovým způsobem, jaký si sami zvolí. Nabídka volnočasových aktivit pro osoby s jakýmkoliv znevýhodněním se výrazně liší od možností zdravých lidí, není ale o nic méně pestrá a zajímavá. Organizace je ale podstatně náročnější a nákladnější, než si mnozí z nás dovedou představit. Naše obecně prospěšná společnost se snaží hendikepovaným usnadnit zařazení nejen do každodenních činností, ale také do možných vrcholových aktivit.

Zpět na rozcestí