Kurz sebeovládání ve výchovném ústavu

Země lidí o.s. se začala věnovat i dětem a mládeži se sociálním znevýhodněním a dala díky svému finančnímu příspěvku a díky práci člena správní rady Jakuba Janyšky vzniknout velmi zajímavému kroužku sebeovládání ve Výchovném ústavu Klíčov.

Termín po celý rok
Místo konání Praha, VÚ Klíčov

Za peníze bylo zakoupeno základní vybavení pro provoz kroužku, prostory poskytuje VÚ a SVP Klíčov.

Výchovný ústav je určen pro chlapce ve věku od 15 let s nařízenou ústavní výchovou. Úlohou oddělení, na kterém kroužek probíhá, je nabídnout dítěti vymezený prostor a systematickou péči, které by mu umožnily přijetí odpovědnosti za své chování, předejít vážným problémům jako je kriminalita, vznik závislosti na drogách, psychické poruchy a mnohé další. Mezi cíle našeho kroužku patří právě účelné vybití přebytečné energie, získání disciplíny a utváření morálních hodnot. Kroužek probíhá druhý měsíc a mezi klienty má velký úspěch.

Zpět