Kurz sebeovládání ve Výchovném ústavu

Za peníze bylo zakoupeno základní vybavení pro provoz kroužku, prostory poskytuje VÚ a SVP Klíčov.

Výchovný ústav je určen pro chlapce ve věku od 15 let s nařízenou ústavní výchovou. Úlohou oddělení, na kterém kroužek probíhá, je nabídnout dítěti vymezený prostor a systematickou péči, které by mu umožnily přijetí odpovědnosti za své chování, předejít vážným problémům jako je kriminalita, vznik závislosti na drogách, psychické poruchy a mnohé další. Mezi cíle našeho kroužku patří právě účelné vybití přebytečné energie, získání disciplíny a utváření morálních hodnot. Kroužek se těší vzrůstající oblibě mezi klienty VÚ.

Termín St 05. 3. - St 05. 3. 2014
Místo konání VÚ Klíčov
Čas začátku 16.00
Čas konce 18.00
Kapacita 15 účastníků
Cena zdarma

Za peníze bylo zakoupeno základní vybavení pro provoz kroužku, prostory poskytuje VÚ a SVP Klíčov.

Výchovný ústav je určen pro chlapce ve věku od 15 let s nařízenou ústavní výchovou. Úlohou oddělení, na kterém kroužek probíhá, je nabídnout dítěti vymezený prostor a systematickou péči, které by mu umožnily přijetí odpovědnosti za své chování, předejít vážným problémům jako je kriminalita, vznik závislosti na drogách, psychické poruchy a mnohé další. Mezi cíle našeho kroužku patří právě účelné vybití přebytečné energie, získání disciplíny a utváření morálních hodnot. Kroužek probíhá každý druhý měsíc a mezi klienty má velký úspěch.

Zpět