Letní dětský tábor - Kouzelnická akademie

Letní tábor pro děti s postižením

Termín Pá 10. 7. - So 18. 7. 2015
Místo konání Hradec u Kadaně
Čas a místo odjezdu 14:00, Vršní 19, Praha 8 - parkoviště u Katastrálního úřadu
Čas a místo příjezdu 17:00, Vršní 19, Praha 8 - parkoviště u Katastrálního úřadu
Kapacita 25 účastníků
Cena 2 800 Kč

Zdravý vzduch, koupání, vůně lesa, stanování a hledání nových kamarádů jsou hlavními důvody, proč jezdí zdravé děti na letní tábory. Tuto možnost jsme chtěli dát i dětem s postižením. Letní tábory jsou ideální příležitostí k navazování nových přátelství a kamarádství. U postižených dětí to platí úplně stejně. Specializovaný tábor jim ukáže, že nejsou na světě jediní, kdo má zdravotní problém, navíc sdílí podobné životní osudy a zážitky. Tábor pomůže dětem dodat zdravé sebevědomí, odbourat nejistotu a strach z kolektivu. Na našem táboře je také dostatek ošetřovatelů a vyškoleného personálu, který je dětem vždy a za každé situace k dispozici.

Letní tábor pro děti s tělesným a kombinovaným postižením se nesl v duchu Kouzelnické akademie, zúčastnilo se ho 30 dětí. Věkový rozptyl dětí byl od 6 do 18 let a probíhal v bezbariérové chatové osadě Kemp U Lesa poblíž Kadaně. Stravování bylo zajištěno 5x až 6x denně, pitný režim byl hlídán po celý den. Tábor byl zahájen 10. července 2015 mezi 10. a 11. hodinou, po příjezdu dětí. Rodiče si přebírali děti po týdnu, tedy 17. července 2015 mezi 10. a 11. hodinou. Součástí akce byly čtyři měsíce předtáborových setkání vedoucích, příprava programu, pomůcek apod. a potáborové setkání se zhodnocením akce, vyhodnocením zpětné vazby. 

V průběhu tábora probíhala předem připravená celotáborová hra na téma „Kouzelnická akademie“, která motivovala účastníky k získávání nových zkušeností a dovedností, soutěživosti, přemýšlivosti a získávání nových poznatků o krajině a přírodě. Součástí programu byly pohybové aktivity, sporty, výlety, koupání a mnohé další. Program byl sestaven speciálními pedagogy tak, aby podporoval práci v kolektivu a propojil všechny skupiny účastníků ve spolupracující celek tak, jako se to podařilo v minulých ročnících.

Letní tábor pro děti s postižením – Kouzelnická akademie

V termínu 10.-17.7.2015 jsme měli možnost strávit zcela jedinečný a magický týden v Kempu u Lesa, naší oblíbené táborové základně. Uskutečnil se zde náš v pořadí již pátý letní tábor pro děti. Prostředí kempu se na několik dní proměnilo na kouzelnickou akademii v Bradavicích, děti se změnily v pilné žáky kouzelnické vědy a z vedoucích se stali profesoři magie a dalších kouzelnických předmětů.

První večer byli žáci prostřednictvím Moudrého klobouku rozděleni do kolejí – Hradovír, Černospár, Radozel a Roklemor. Každé dopoledne probíhala v areálu bradavické univerzity výuka, během které se šikovní žáci učili používat kouzelnickou hůlku, čtení z ruky, výrobu magických lektvarů, péči o kouzelné tvory či hru Famfrpál. Každé odpoledne pak žáci řešili záhady, které se udály na půdě školy, luštili různá tajemství, sledovali stopy a řešili zapeklité úkoly.  Všechny nabyté vědomosti měli možnost beze zbytku využít – a to v boji proti černé magii jelikož Ten, jehož jméno nesmíme vyslovit, se rozhodl ovládnout celé Bradavice a nastolit ve světě chaos.

Díky našim malým kouzelníkům však naštěstí zvítězilo dobro. Jejich um, důvtip a samozřejmě pilné studium zaříkávadel a magických formulí jim pomohlo k vítězství nad zlou silou, které v minulosti dokázal vzdorovat pouze jeden kouzelník, a to Harry Potter. Nutno dodat, že Bradavická kouzelnická akademie vychovává řadu skvělých a schopných kouzelníků, kteří v budoucnu velkou měrou přispějí k zachování míru ve světě kouzel a magie. 

Poděkování

Rádi bychom poděkovali Nadaci ČEZ, která svým finančním darem přispěla na realizaci tábora.

 

Velké poděkování ale patří také všem zkušeným dobrovolníkům, kteří poskytovali dětem svou profesionální péči po dvacet čtyři hodin denně. Díky všem jmenovaným se podařilo dokázat něco úžasného.

 

Video z tábora 2014:
Tábor 2014

Ke stažení

  1. Písemné prohlášení zákonného zástupce
  2. Písemné prohlášení zletilého účastníka
  3. Informace a seznam věcí

Fotky

Zpět