Letní dobrodružný tábor pro starší

Samostatná hra pro starší táborníky! A co nás čeká? Ztroskotání na tajuplném ostrově! Naučíme se vařit v kotlíku, osvojíme si tábornické dovednosti, vydáme se na výlety do přírody, a hlavně se budeme snažit dostat se zpět do civilizace! Spolupráce tu hraje hlavní roli!

Termín Čt 16. 8. - Ne 19. 8. 2018
Místo konání Hradec u Kadaně, kemp U Lesa
Čas a místo odjezdu 9:00, Praha 8, parkoviště u Katastrálního úřadu, Metro C Kobylisy
Čas a místo příjezdu 17:00, Praha 8, parkoviště u Katastrálního úřadu, Metro C Kobylisy
Kapacita 20 účastníků
Cena 2 000 Kč
Poznámka akce je určena účastníkům od 18 let.

Letní tábor tentokrát pozve všechny velké táborníky, kteří ztroskotali na tajuplném ostrově. Konat se bude v chatové osadě Kemp u Lesa v Hradci u Kadaně. Chatová osada má kapacitu našeho tábora, užijeme si tedy nejen krásnou přírodu v okolí, koupání a spoustu zábavy, ale také spoustu výhod, které nám přinese právě skutečnost, že celá osada bude jen naše :o).

Cílem tábora je, mimo zajištění zajímavého prázdninového pobytu, seznámit táborníky s novými možnostmi trávení volného času, pohybem a pobytem v přírodě, základními dovednostmi atd. Letní tábor navazuje na stejné akce pořádané v předchozích letech. Tábory byly velmi úspěšné a u táborníků i rodičů velmi pozitivně hodnocené. Podařilo se nám poskytnout účastníkům nepřebernou nabídku možných aktivit, sportů a zálib, otevřeli jsme cestu k novým kontaktům a zkušenostem.

Akce je pořádána pro všechny - mládež s tělesným a kombinovaným postižením i bez něj ve věku od osmnácti let. Zdravý vzduch, koupání, vůně lesa, stanování a hledání nových kamarádů jsou hlavními důvody, proč jezdí zdravé děti na letní tábory. Tuto možnost chceme dát i našim účastníkům. Letní tábory jsou ideální příležitostí k navazování nových přátelství a kamarádství. Specializovaný tábor ukáže i našim táborníkům, že nejsou na světě jediní, kdo má zdravotní problém, navíc sdílí podobné životní osudy a zážitky. Tábor pomůže dětem dodat zdravé sebevědomí, odbourat nejistotu a strach z kolektivu. Na našem táboře je také dostateůk ošetřovatelů a vyškoleného personálu, který je dětem vždy a za každé situace k dispozici.

V průběhu tábora probíhá předem připravená celotáborová hra na téma "Útěk z opuštěného ostrova". Hra motivuje účastníky k získávání nových zkušeností a dovedností, soutěživosti, přemýšlivosti a získávání nových poznatků o krajině a přírodě. Součástí programu jsou pohybové aktivity, sporty, výlety, koupání a mnohé další. Program je sestaven speciálními pedagogy tak, aby podporoval práci v kolektivu a propojil všechny skupiny účastníků ve spolupracující celek tak, jako se to podařilo v minulých ročnících.

Osada je bezbariérová a budeme ji mít celou pro sebe. Ubytováni budeme již tradičně v chatičkách. Stravování je zajištěno 5x až 6x denně, pitný režim je hlídán po celý den. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat! (Kamila Janyšková, kamila.janyskova@zemelidi.cz, 734 377 962)

Čtyři měsíce před táborem připravíme ke stažení INFORMACE O TÁBOŘIŠTI, PŘÍJEZDU A ODJEZDU, SEZNAM VĚCÍ A DALŠÍ UŽITEČNÉ ÚDAJE. ZDE PAK NALEZNETE I PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ, KTERÉ JE TŘEBA ODEVZDAT PŘI PŘÍJEZDU NA TÁBOR.

Fotky Letní tábor - Kdo přežije Cadan

Video Letní tábor - Kdo přežije Cadan

Přehrát

Zpět