Letní dětský tábor

A je to tady! Vrcholem léta je pro nás všechny letní dětský tábor - pojeďte s námi i letos!

 

Termín Pá 07. 7. - Pá 14. 7. 2017
Místo konání Hradec u Kadaně
Čas a místo odjezdu 15:00, Doprava na místo vlastní. Pokud budete chtít využít náš mikrobus, je třeba si zamluvit místo. Odjezd z Vršní 19, Praha 8 - parkoviště u Katastrálního úřadu
Čas a místo příjezdu 16:00, Doprava domů je vlastní. Pokud budete chtít využít náš mikrobus, je třeba si zamluvit místo. Odjezd z Vršní 19, Praha 8 - parkoviště u Katastrálního úřadu
Kapacita 30 účastníků
Cena 2 800 Kč
Poznámka Akce je určena pro účastníky do 18 let.

Cílem tábora je, mimo zajištění zajímavého prázdninového pobytu, seznámit táborníky s novými možnostmi trávení volného času, pohybem a pobytem v přírodě, základními dovednostmi atd. Letní tábor navazuje na předchozí akce – Letní tábor Malý Ratmírov, Letní tábor Bělá pod Bezdězem, Letní tábor Poslův Mlýn a čtyři Letní tábory v Hradci u Kadaně. Akce byly velmi úspěšné a u dětí i rodičů velmi pozitivně hodnocené. Podařilo se nám poskytnout účastníkům nepřebernou nabídku možných aktivit, sportů a zálib, otevřeli jsme cestu k novým kontaktům a zkušenostem.

Zdravý vzduch, koupání, vůně lesa, stanování a hledání nových kamarádů jsou hlavními důvody, proč jezdí zdravé děti na letní tábory. Tuto možnost jsme chtěli dát i dětem s postižením. Letní tábory jsou ideální příležitostí k navazování nových přátelství a kamarádství. U postižených dětí to platí úplně stejně. Specializovaný tábor jim ukáže, že nejsou na světě jediní, kdo má zdravotní problém, navíc sdílí podobné životní osudy a zážitky. Tábor pomůže dětem dodat zdravé sebevědomí, odbourat nejistotu a strach z kolektivu. Na našem táboře je také dostatek ošetřovatelů a vyškoleného personálu, který je dětem vždy a za každé situace k dispozici.

Letní tábor pro děti s tělesným a kombinovaným postižením se ponese v duchu záchrany světa pohádek a fantasy příběhů. Probíhat v bezbariérové chatové osadě Kemp U Lesa poblíž Kadaně. Stravování je zajištěno 5x až 6x denně, pitný režim je hlídán po celý den. 

Naše etapová hra je vhodná pro všechny účastníky tábora, na své si tedy přijdou ti nejmenší, ale i ti starší, kteří už od pobytu čekají mnohem více! Sestavili jsme ji tak, aby motivovala účastníky k získávání nových zkušeností a dovedností, soutěživosti, přemýšlivosti, ale také k osvojení nových poznatků o krajině a přírodě. Součástí programu budou také pohybové aktivity, sporty, výlety, koupání a mnohé další. Program dali dohromady naši speciální pedagogové tak, aby podporoval práci v kolektivu a propojil všechny skupiny účastníků ve spolupracující celek stejně, jako se to podařilo v minulých ročnících.

Tato akce je svým rozsahem (vzhledem k ostatním pořádaným výjezdům) výjimečná. Nebojte se tedy na cokoliv zeptat. Janyškovi jsou v letošním roce v očekávání rodiny a mnoho úkolů se tak rozdělilo mezi ostatní dobrovolníky. Obracejte se, prosím:

  • v otázkách dopravy a rezervace mikrobusu na Jana Janyšku - 731 456 077 (kdykoliv)
  • v otázkách týkajících se přihlášek a plateb na Kristýnu Štaffovou - 723 569 587 (kdykoliv, kromě út a čt 8:00-13:00)
  • v otázkách týkajících se programu na Pavlu Malou - 721 169 774 (kdykoliv odpoledne)
  • v otázkách týkajících se zdravotní péče, léků, potvrzení od lékaře na Alenu Chrobokovou - 724 250 010 (do 18:00)

Od měsíce DUBNA budou na této stránce vyvěšeny i seznamy věcí a další informace k táboru. Vše si budete moci stáhnout. Potvrzení od lékaře potřebujeme, nemusí být na našem formuláři. Náš tiskopis Vám dorazí společně s přihláškou. Originály na požádání vracíme.

Fotky Letní dětský tábor - Pod pirátskou vlajkou²

Zpět