Jsou nám dva!

Datum a čas Út 18. 12. 2012 , 18:00
Místo konání Café Therapy, Školská 31, Praha

Dne 18. prosince proběhla za hojné účasti v restauraci Café Therapy naše již druhá benefiční aukce uměleckých předmětů českých umělců a předmětů vytvořených našimi klienty. Akce to byla velmi úspěšná, částku 63.541,- beze zbytku využijeme na Letní tábor 2013. 

Mnohokrát děkujeme všem, co se do aukce zapojili, děkujeme našim sponzorům a partnerům, že při nás celé dva roky naší existence stojí a především děkujeme všem dobrovolníkům, kteří práci na našich akcích věnují svůj drahocenný čas. Bez vás všech by to doopravdy nešlo.

Druhý rok je za námi a my jsme šťastní, že je naše sdružení tak živé a oblíbené u velkého počtu klientů. Jsme šťastní, že se daří pořádat atraktivní a zajímavé akce a jsme také šťastní, že díky přízni vás všech stále rosteme a dostáváme se do širšího povědomí veřejnosti. Ještě jednou všem VELIKÉ DÍKY!

Fotky

Zpět na benefice