RNDr. Vladimír Kinkor

Veliký dík patří panu Kinkorovi, který nám nejen věnoval televizor a přehrávací zařízení, ale také dlouhodobě podporuje naše sdružení. Vaše pomoc je pro nás velmi cenná!

Zpět na sponzory